Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri ja tietosuojaseloste | PromoStyle.eu

1. Rekisterinpitäjä

Clover Things Limited
Väinänniementie 47
63910 Inhan Tehtaat
Y-tunnus: (2828302-2)

Puh. 09 7515 4842 (ark. 09.00-16.00)
info(at)promostyle.fi

2. Rekisterin nimi
Clover Things Limited, suomen sivuliikkeen hallinnoiman verkkokaupan PromoStyle.eu asiakas- ja markkinointirekisteri

 

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön vapaaehtoinen suostumus
- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
- laki EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti
- rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakasuhteen ylläpito 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: yritys/organisaatio, y-tunnus, henkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Suomen kirjanpitolaki asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle.

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Evästeet

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka tallentaa tietoja sivustoilla vierailevilta henkilöiltä.

Evästeet mahdollistavat mm. ostoskorin toimivuuden, käyttäjätilin luomisen ja muiden kolmansien osapuolien palveluiden käyttämisen, esimerkiksi Googlen karttapalvelun käytön.

 

11. Sivustolla käytettävät evästeet (cookies):

- Shopify
Shopify on verkkokauppa-alusta, jonka päälle promostyle.eu on rakennettu https://www.shopify.com/legal/cookies

- Google Analytics
​Google Analyticsin avulla voimme seurata esimerkiksi millä tuotesivuilla ihmiset käy ja kuinka paljon sivuilla on liikennettä https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

- Tawk.to 
Tawk.to mahdollistaa chattipalvelun käytön https://www.tawk.to/privacy-policy/

- HulkApps 
Hulkapps on lisäosa, joka mahdollistaa tuotteidemme paremman muokkauksen https://www.hulkapps.com/pages/terms-condition

- Omnisend 
Käytämme Omnisendiä sähköpostien välittäjänä sekä sähköpostilistamme ylläpitoon https://www.omnisend.com/privacy/


Lue lisää evästeistä.

Julkaistu 22.11.2018